søndag den 8. september 2019

Hvordan river man et hus ned ?

Huset vi har købt har kælder, så en del af vores venner har spurgt om ikke vi bare sætter en stang dynamit på og fylder kælderen op - så er det overstået. Bortset fra at huset nok vil sætte sig hvis det bliver bygget ovenpå løst pakket byggeaffald, så vil det med sikkerhed også få vores grund klassificeret som forurenet, og give en del ballade med kommunen.

Da vi købte huset vidste vi godt at der var asbesttag under det ståltag der var lagt. Men ud over det er der i alle huse bygget i 60'erne og starten af 70'erne chance for at finde andre "rare" stoffer som bly og PCB. Ikke ting man har lyst til at have liggende i jorden. Derfor ville vi lige skrive lidt om den "rigtige" løsning på problemet.

Vi startede med at ansøge om nedrivningstilladelse, da Greve kommune indikerede at det kunne tage dem op til 2 måneder at behandle den ansøgning. Ansøgningen blev indleveret elektronisk via bygogmiljoe.dk og der var sådan set kun en enkelt ting der ikke gav sig selv: Hvilke regler fra bygningsreglementet der gjaldt. I tilfældet med nedrivning er det kun reglerne omkring byggepladsen der er relevante (Kan findes her). 

Herefter kontaktede vi Holdensen.nu som laver miljøscreeninger. En miljøscreening viser hvilke dele af bygningen der skal fjernes før nedrivningen pga miljøfarlige stoffer. Flere nedrivningsfirmaer tilbyder at lave miljøscreeningen men tager så forbehold for hvad det koster at udføre den sanering som rapporten kræver. Det viste sig at være en rigtig god ide at have rapporten først. Jeg nævner Holdensen her fordi de har udført et yderst professionelt stykke arbejde og har været gode til at vejlede om processen.

I vores tilfælde vil vi ende med relativt små mængder farligt affald (bly, PCB, Cadmium, asbest) og en del mere forurenet affald (mere PCB, tjærestoffer). PCB er specielt problematisk fordi det fordamper og trænger ind i alle andre bygningsdele. Derfor blev der fundet små mængder PCB i tapetet f.eks. som så gør det til farligt affald.

Stort set samtidig med at vi bestilte miljøscreeningen, bestilte vi også afbrydelse af naturgas. Der var 6 ugers ventetid på dette, så det kunne godt have forsinket projektet en del hvis vi først havde fået gjort dette senere. Samtidig fik vi lavet en aftale med Huscompagniets leverandør om tidlig opsætning af byggevand og -el, så der ikke er strøm og vand i huset når nedrivningen starter.

Mens vi ventede på resultaterne fra miljøscreeningen fik vi nedrivningstilladelsen - det tog kun 3 uger, så vi siger tak til Greve kommune for hurtig sagsbehandling.

Med rapporten og tilladelsen i hånden indhentede vi tilbud fra en række nedrivningsfirmaer - separat for sanering og nedrivning, og her viste det sig at firmaerne er meget forskellige mht. prisen for miljøsanering, og at firmaer der er dyre på nedrivningsdelen godt kan være billige på sanering og omvendt. Derfor ville det have været en blankocheck bare at få et vejledende tilbud og så lave miljøsaneringen "på regning". 

I sidste ende var det dyreste tilbud samlet over dobbelt så dyrt som det billigste og med tanke på at vi ender et stykke "på den forkerte side" af 100.000 kr så har det været besværet værd ikke bare at ringe til det nærmeste nedrivningsfirma og bede dem kigge forbi.
Vi har nu truffet aftale med et firma som kommer i uge 41 og rydder grunden. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar