søndag den 8. september 2019

Hvordan river man et hus ned ?

Huset vi har købt har kælder, så en del af vores venner har spurgt om ikke vi bare sætter en stang dynamit på og fylder kælderen op - så er det overstået. Bortset fra at huset nok vil sætte sig hvis det bliver bygget ovenpå løst pakket byggeaffald, så vil det med sikkerhed også få vores grund klassificeret som forurenet, og give en del ballade med kommunen.

Da vi købte huset vidste vi godt at der var asbesttag under det ståltag der var lagt. Men ud over det er der i alle huse bygget i 60'erne og starten af 70'erne chance for at finde andre "rare" stoffer som bly og PCB. Ikke ting man har lyst til at have liggende i jorden. Derfor ville vi lige skrive lidt om den "rigtige" løsning på problemet.

Vi startede med at ansøge om nedrivningstilladelse, da Greve kommune indikerede at det kunne tage dem op til 2 måneder at behandle den ansøgning. Ansøgningen blev indleveret elektronisk via bygogmiljoe.dk og der var sådan set kun en enkelt ting der ikke gav sig selv: Hvilke regler fra bygningsreglementet der gjaldt. I tilfældet med nedrivning er det kun reglerne omkring byggepladsen der er relevante (Kan findes her). 

Herefter kontaktede vi Holdensen.nu som laver miljøscreeninger. En miljøscreening viser hvilke dele af bygningen der skal fjernes før nedrivningen pga miljøfarlige stoffer. Flere nedrivningsfirmaer tilbyder at lave miljøscreeningen men tager så forbehold for hvad det koster at udføre den sanering som rapporten kræver. Det viste sig at være en rigtig god ide at have rapporten først. Jeg nævner Holdensen her fordi de har udført et yderst professionelt stykke arbejde og har været gode til at vejlede om processen.

I vores tilfælde vil vi ende med relativt små mængder farligt affald (bly, PCB, Cadmium, asbest) og en del mere forurenet affald (mere PCB, tjærestoffer). PCB er specielt problematisk fordi det fordamper og trænger ind i alle andre bygningsdele. Derfor blev der fundet små mængder PCB i tapetet f.eks. som så gør det til farligt affald.

Stort set samtidig med at vi bestilte miljøscreeningen, bestilte vi også afbrydelse af naturgas. Der var 6 ugers ventetid på dette, så det kunne godt have forsinket projektet en del hvis vi først havde fået gjort dette senere. Samtidig fik vi lavet en aftale med Huscompagniets leverandør om tidlig opsætning af byggevand og -el, så der ikke er strøm og vand i huset når nedrivningen starter.

Mens vi ventede på resultaterne fra miljøscreeningen fik vi nedrivningstilladelsen - det tog kun 3 uger, så vi siger tak til Greve kommune for hurtig sagsbehandling.

Med rapporten og tilladelsen i hånden indhentede vi tilbud fra en række nedrivningsfirmaer - separat for sanering og nedrivning, og her viste det sig at firmaerne er meget forskellige mht. prisen for miljøsanering, og at firmaer der er dyre på nedrivningsdelen godt kan være billige på sanering og omvendt. Derfor ville det have været en blankocheck bare at få et vejledende tilbud og så lave miljøsaneringen "på regning". 

I sidste ende var det dyreste tilbud samlet over dobbelt så dyrt som det billigste og med tanke på at vi ender et stykke "på den forkerte side" af 100.000 kr så har det været besværet værd ikke bare at ringe til det nærmeste nedrivningsfirma og bede dem kigge forbi.
Vi har nu truffet aftale med et firma som kommer i uge 41 og rydder grunden. 

fredag den 26. juli 2019

Lidt om arealer i boliger

Der har været en del skriverier i dagspressen om folk der føler sig snydt fordi de har købt en lejlighed på 100 kvm og kun fået 80 kvm gulv. Forklaringen er enkel: Vægge - især ydervægge - tager plads. Det problem er grunden til at vi bygger 180kvm selvom mange vi snakker med synes det lyder som et meget stort hus når engang begge unger er fløjet fra reden.

Huset vi bor i nu er fra 1972 og er på 167 kvm (bruttoareal). Vi har 147 kvm gulvareal i huset (nettoareal). I det nye hus er huset på 180 kvm, men gulvarealet er kun 6 kvm større end det vi har nu - altså 153 kvm. Det skyldes især at ydervæggene i moderne huse er tykkere end dem man byggede i 70'erne, men også at de indre vægge er vokset fra 75mm til 100mm i tykkelse. Det giver en mere solid og velisoleret bygning, men "æder" altså gulvplads.

I og med bygningsstørrelser er angivet som ydre mål får man altså mindre plads i et moderne hus alt andet lige. Ingen snyd her - man skal bare være opmærksom på  hvad de indre mål ender med at blive i huset.

torsdag den 25. juli 2019

Igang med nybyg igen

Nyt hus i Karlslunde

For nøjagtig 10 år siden gik vi i gang med at bygge vores forrige hus på Baretten 79 i Ringsted. Siden da er der rendt en del vand i åen, men nu er vi parate til at bygge vores 3. og forhåbentlig sidste hus. 

Vores gode råd og overvejelser fra for 10 år siden gælder stadig, og vi er glade for at vi har prøvet at bygge før - det giver en ret god tryghed i processen. Denne gang bygger vi dog med en af "de store" - vi kunne godt tænke os at prøve at opleve en 5 års gennemgang, så valget er faldet på Huscompagniet.

Grunden

Vi er blevet glade for at bo ved Køge bugt, og er blevet noget forvendte med den korte adgang til motorvej og S-tog. Men kan stort set ikke lade sig gøre at købe en god byggegrund langs linie A/E uden at der står et hus i forvejen, så derfor har vi valgt at købe et gammelt hus til nedrivning i Karlslunde. 
Vi har brugt en del tid på at finde den rigtige grund - både mht. beliggenhed (Tæt på motorvej og S-tog men samtidig i rolige omgivelser er ikke nemt), bundforhold og pris. Stort set alle de meget billige huse vi har haft set har fået foretaget jordbundsundersøgelser, så vi på forhånd har kunnet få et bud på hvor meget det vil koste at efterfundere.

Huset her har kælder og derfor sniger efterfunderingen sig på den forkerte side af 150.000 og dertil kommer at huset skal rives ned, hvilket vi selv skal stå for. Til gengæld sparer man tilslutningsafgifter da der allerede er lagt vand, kloak og el ind.

Lige nu venter vi på miljøprøver fra huset - det er fra 1962 så det er i højrisiko for at indeholde alle de spændende stoffer man brugte til at bygge dengang - PCB, bly, asbest og andre rare sager. Derfor kender vi heller ikke den nøjagtige pris på nedrivningen. Vi vil skrive lidt om nedrivningsprocessen i et senere indlæg.

Det nye hus

Vi har heller ikke denne gang valgt et hus med mange specielle ting. Huset bliver et traditionelt parcelhus på 180 kvm, som det kan ses herunder. Huset kommer til at ligge nord/syd på den lange led, så ingen sydvendte vinduer til os denne gang:
Der er et par ting vi lærte af huset på Baretten som vi laver om denne gang:
  • Listelofter er super for akustikken, men mange mennesker bryder sig ikke om dem, så det gjorde det svært at sælge huset da det skulle sælges. Derfor bliver der sat  hvide akustiklofter op i hele huset i stedet for.
  • Naturligt lys i køkkenet er en god ting, så derfor er der vindue i køkkenområdet denne gang
  • En gammeldags hæve/skydedør er stadig genial. Den kan ikke blæse i, og giver godt lysindfald. I huset vi bor I nu i Solrød har vi fået skiftet en gammel udgave til en ny og moderne. Den kører let og isolerer fremragende - både mht. lyd og varme. Derfor faldt valget naturligt på sådan en til køkkenet i stedet for fløjdøre.
  • Surround-anlæg op ad væggen til soveværelset er ikke en god ide - defor er soveværelset midt i huset nu. 
Der er dog også en del ting vi tager med fra vores "gamle huse":

  • Depotrum er et must - der er så mange ting der kan gemmes væk derinde, lige fra storindkøb af toiletpapir til store køkkenmaskiner
  • Indgang til badeværelserne skal ikke ske gennem andre værelser - derfor har vi igen fordelergangen med skabe i forbindelse med "voksenafdelingen"
  • Ingen store vinduespartier i stuen - det gør den varm og svær at møblere og vi bruger alligevel mest stuen til at se fjernsyn og så vil der være trukket for alligevel.
  • Alle store møbler er placeret i huset - og der har været lavet en del om på tegningerne for at vi kunne være sikre på at alt kunne være der. Det er en god ide at bruge en del tid der.
  • De dyreste køkkenelementer er ikke nødvendigvis dem der holder bedst. Melamin er et genialt materiale hvis man som os ikke gider at bruge en masse tid på at slibe og oliere ædeltræ. 

Derudover har vi valgt kun at lægge jordvarme ind. I disse klimatider virker det forkert at lægge naturgas ind i et nyt hus, og moderne huse er godt nok isoleret til at det kan lade sig gøre kun at køre på varmepumpen. Naturgas + solceller havde været marginalt billigere, men i det store billede ser det ud til hurtigt at kunne tjene sig hjem med jordvarmen.